Holdinfo og kontigent

Kom og vær med i dansen.  Alle kan være med.
Vi er en flok glade folkedansere, der elsker at danse og at have det sjovt.
Det kan vi ha´ på samme tid. Vi danser danske folkedanse og store baldanse.
Til hverdag danser vi i vores almindelige tøj, men til fest eller bal trækker vi gerne i egnsdragter eller det store balskrud.

Senior folkedans danses mandage kl. 14.45-16.45, i Ølbycentret, Ølbycenter 55, 4600 Køge.
Der danses til levende musik, spillet af garvede spillemænd.

Baldans hver anden onsdag (ulige uger) kl. 19.30 på Søndre skole, Rasmussensvej 23, musiklokalet.
Her danses til Cd-musik (da vi ikke kan få Det kongelige Kapel til at komme og spille) 😉

Kontingenter for sæson 2022/23

Kontingent er:

Dansere på mandagsholdet – 650 kr. årligt
Dansere på onsdagsholdet – 275 kr. årligt
Passive medlemmer – 250 kr. årligt

Kontingentet betales på én gang i september.
Foreningens konto i Danske Bank:  reg. 1551  kontonummer: 0006 575 293, eller Giro +01< +6575293<