Billeder

Vi samler i øjeblikket billeder ind. Har du derfor historiske billeder eller videosekvenser fra foreningens stævner, sæsonafslutninger, træf, jubilæer eller andre aktiviteter eller billeder af nuværende og tidligere medlemmer, må du meget gerne lade høre fra dig.

Skriv gerne til webmester pro tem, Per Hertz.
Skriv til Per