Kontakt

For nærmere information om Køge folkedansere:

Formand

Mona Hansen
Mobil: 28 96 57 12
E-mail: mona.hamoni@gmail.com

Kasserer
Bent Hansen
Tlf: 56 14 20 45, Mobil: 22 13 61 72
E-mail: behansen2@hotmail.com